E-shop

Vladimír Oppl

Vladimír Oppl


(19. 1. 1953)

Akademický sochař Vladimír Oppl se právem řadí k nejvýznamnějším českým medailérům. Na svém kontě má celou řadu zrealizovaných návrhů mincí i pamětních medailí. Málokdo ví, že například běžná dvacetikoruna, s níž se lidé denně setkávají při nákupech, byla vyražena podle jeho předlohy. Prestižní časopis World Coin News v roce 1999 uznal jeho minci Nové město pražské za Nejkrásnější zlatou pamětní minci na světě.

Záběr tohoto všestranného umělce je ale mnohem širší. Je například autorem Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, který prezident uděluje nebo propůjčuje osobám, jež se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Mezi jeho poslední realizované návrhy patří půlkilogramová platinová medaile, svého druhu největší na světě, s motivem pražského chrámu Svatého Víta. Vladimír Oppl učil deset let na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, po Sametové revoluci v roce 1989 se osamostatnil: nyní žije a pracuje v hlavním městě. Za svůj největší koníček považuje fotografování.

INTERVIEW

Jste autorem mince Nové město pražské, která na přelomu tisíciletí získala titul Nejkrásnější zlatá pamětní mince na světě. Co pro vás tato pocta znamenala?

Je samozřejmě příjemné, když člověku někdo jeho práci pochválí, určitě se pak pracuje radostněji. O tom ocenění jsem se dozvěděl až s časovým odstupem. Byl to krásný pocit, ale nijak tu událost nepřeceňuji. Jak se říká: Světská sláva, polní tráva…

Váš vztah k numizmatice je čistě profesní, nebo vás zajímala ještě předtím, než jste začal vyhrávat soutěže?

Já sám jsem kdysi mince také sbíral, zdědil jsem totiž sbírku po dědovi, který se numizmatikou zabýval. Nakonec jsem to ale vzdal, protože se z toho stala mánie. Musel jsem mít každý ročník, každou specialitu a šlo to do peněz.  

Mince a medaile souvisejí většinou s historií., které období je vám nejbližší?

Unikátní je pro mě například období jáchymovské ražby. Tyto ražby považuji za jedny z nejlepších, ale to je jistě věc názoru. A pak je to samozřejmě antika, která mě fascinuje. Když si uvědomíme, že se ve starověku razily mince a tady kromě hlubokých lesů, v nichž se proháněli vlci, nebylo nic, co se týká výroby mincí, tak je to obdivuhodné. Ten výtvarný projev byl úžasný. Když si vezmete tehdejší portréty, tehdejší tvůrci se nesnažili detailně vykreslit některé věci, ale používali výtvarné zkratky. Ve zlatě, které odolává času, se ta krása zachovala dodnes a detailně vidíme přístup jednotlivých výtvarníků k realizaci námětu.

Krásné jsou samozřejmě i mince z jiných období, renesance, gotika… Ale nejde hodnotit jednotlivé slohy, protože každý má svůj půvab.

Zajímalo by mě, jak dlouho pracujete na návrzích mincí nebo medailí.

To je přímo výrobní tajemství (smích). Takhle - já jsem rád, když mi to takříkajíc „odsejpá“ od ruky. Je pravda, že člověk se u toho musí naučit sedět, protože tato práce je hodně o trpělivosti.

Když jsem na chalupě a modeluji a za oknem je krásný den se všemi barvami a vůněmi, není lehké přinutit se sedět u medaile den co den.

Pokud se podívám například na precizně zpracovanou pamětní medaili k výročí Dušana Samuela Jurkoviče, je až neuvěřitelné, kolik detailů musíte do sádry přenést…

Tato medaile samozřejmě detailní je, ale dělal jsem i náročnější věci. Když jsem měl vypracovat návrhy pro Arménii a Moldávii, tak přijeli lidé, kteří nebyli výtvarníci ani umělci, ale úředníci z banky. Držel jsem se kresebné předlohy a oni samozřejmě chtěli ten detail úplně přesně. Tak jak byl na kresbě. Samozřejmě, že to nebylo ve prospěch oné mince. Ale zkrátka to tak muselo být. Když jsem dělal monastýry, tedy kláštery pro Moldávii, tak se dokonce počítaly jednotlivé tašky na střeše.

Některý reliéf na tak malém rozměru přece ani nemůže být realizovatelný?

To opravdu není a někdy jsme to zadavatelům museli dlouho a trpělivě vysvětlovat. Vezměte si, že návrh se dělá na průměr osmnáct centimetrů.

Tak to vskutku není moc…

Tady bych chtěl podotknout, že zpočátku se odborníkům v mincovně nelíbilo, když každý výtvarník přinesl svůj model různě velký. Museli kvůli tomu návrhy různě upravovat, přestavovat stroje, bylo to zkrátka pro ně náročné. Protože jsem měl z Kremnice a z Říma zkušenosti s mincovním talířem, vytvořil jsem si takový epoxidový „mustr“. Mincovna pak ze silonu vyrobila jednotnou předlohu, kterou výtvarníci používají dodnes.

Jak takový mincovní talíř vypadá?

Mincovní talíř je v podstatě taková základna bez reliéfu, plocha je mírně prohnutá, aby se kov při ražení pěkně roztáhl do okrajů a vykreslily se všechny detaily.

Jaký je pak další postup?

Na silonový talíř si návrh namodeluji, potom odleji do sádry a přeškrábávám v negativním sádrovém modelu, abych tam dostal linky. Některé věci, jako třeba písmo, se modelovat nedají. Přesněji řečeno, dají se modelovat, ale je to velmi náročné. To znamená, že písmo je vždy lepší vyrýt. Potom se návrh stále přelévá, opravují se chyby a tím se model zpřesňuje, až se dospěje k detailu, který je vhodný pro realizaci.

A takový model pak putuje do mincovny, kde z něho vyrobí raznici…

Ano. Dříve se to dělalo pomocí pantografu, který ve velmi  jemné spirále kroužil po povrchu modelu a onu plastickou část přenášel mechanicky. Dnes se reliéf většinou kopíruje digitálně pomocí skeneru, a pak se převádí na počítačem řízenou frézu.

Na kterou minci jste nejvíce hrdý? Je to již zmiňovaná úspěšná mince Nové město pražské?

To se nedá takto jednoduše říct, každému se líbí něco jiného. Já některé mince považuji za zajímavější než Nové město pražské. Jsou návrhy, které jsem dělal zamlada a jsou mi bližší, přestože jsou jednodušší a nakonec se třeba ani nerealizovaly. Byly časy, kdy jsem do soutěží dával i dvacet sáder, dnes už tolik času improvizovat není. Osobně mám vztah kupříkladu k návrhu Panny podle obrazu Svolinského. Ale ono je to opravdu relativní. Když se někomu nelíbí třeba modrá barva, tak můžete namalovat sebelepší obraz a dojem na dotyčného neuděláte.

Mezi vaše úspěchy patří i realizace prezidentských vyznamenání v soutěžích, které zadával Pražský hrad.

Když byla vyhlášena soutěž na řády pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, tak jsem o tom vůbec nevěděl. Účastnil jsem se až soutěže na řády pro samostatnou Českou republiku. Realizoval jsem Řád Tomáše G. Masaryka ve všech třídách, což pro mě byla úžasná věc, protože jsem vpadnul do soutěže, kterou už jiní měli zažitou. A uspěl v ní.   

Máte spočítáno, kolik návrhů mincí a medailí jste za svoji kariéru navrhnul?

Abych se přiznal, tak si ani přesně nepamatuji, kdy jsem, kterou soutěž vyhrál.

Tak alespoň kolik bylo těch vítězných?

V nejrůznějších soutěžích bylo vybráno zhruba kolem patnácti mých návrhů, ale získal jsem spousty dalších druhých a třetích cen, ty se dají počítat na desítky. To bych ale nerad zdůrazňoval, mám stále mnoho nápadů a dívám se spíše do budoucnosti. I když je pravda, že několik let jsem vůbec nesoutěžil.

Vraťme se na začátek. Co vás vůbec přimělo vydat se na uměleckou dráhu? Měl jste nějaký vzor, přáli si to rodiče?

Ne, tak to nebylo. Z naší rodiny jsem jediný, kdo se vydal tímto směrem. I když je pravda, že jedna ze sester dobře kreslí. Dlouho nebylo jasné, kam se vydám, protože těch zájmů jsem měl opravdu spoustu. Od dětství mám rád přírodu, ale i techniku. Takže přes léto jsem sbíral minerály, drahokamy, brouky, v zimě jsem zase třeba stavěl rádia, krystalky. Dodnes mě velmi baví fotografování.

Kdy jste v sobě objevil talent, který vás později tak proslavil?

Na základní škole jsme měli výborného učitele kreslení, jmenoval se Antonín Matějka, a ten mě ke kreslení přivedl. No a pak jsem přemýšlel, co dělat dál, a nevěděl, jestli mám jít na sklářskou, keramickou nebo grafickou školu. Nakonec zvítězila užitná keramika, protože její použití mi ze všech oborů připadalo nejširší. Na rozdíl od grafiky mě navíc lákalo pracovat v trojrozměrném prostoru. Chtěl jsem něco umět pořádně, protože tenkrát jsem ještě nepočítal, že budu pokračovat na vysoké škole.

Hned po „střední“ jste na ni ale zamířil…

Ano, odešel jsem na Vysokou školu umělecko-průmyslovou do Prahy. Vybral jsem si obor sochařství, který mě zase popostrčil o kus dál.

Kdo byl váš první profesor?

Začínal jsem u profesora Jana Kavana. Ten potom odešel a zbylých pět ročníků jsem pokračoval u profesora Josefa Malejovského. U něho jsem pak deset let dělal asistenta, takže jsem tam deset let učil.

Váš otec byl také pedagog?

Ne.

Jak jsem zjistil, vaše rodina je vůbec poměrně rozvětvená…

Ano, pocházíme z různých míst po celých Čechách. Jedna prababička se například narodila v Rožmitálu pod Třemšínem, já v Ústí nad Labem, matka je zase z Plzně, děda z Písku. Krásné vzpomínky mám z Blatné, kam jsem jezdíval na prázdniny k babičce a dědovi, který byl velký milovník přírody. Sbíral motýly, brouky a pro tuto zálibu získal rovněž mě.

Zůstaly vám nějaké sbírky?

To, co z té doby zbylo, jsem umístil do jedné krabice. Ona jedna věc je sbírat a druhá zase se o sbírku starat. Pokud člověk brouky neudržuje, tak je sežerou paraziti.

Takže už neběháte se síťkou po louce?

To tedy rozhodně ne. Ze širokého okruhu mých zájmů tento způsob trávení volného času už neprovozuji (smích). Doba se ohromně zrychluje a v podstatě není na nic čas. 

Na, který koníček vám čas zůstal?

Je to fotografování, které považuji za relax a takový protipól medailérství. Výroba sádrových modelů medailí a mincí si žádá trpělivost, člověk celé hodiny hledí do bíla, kdežto fotografie je barevná a může se podařit hned. I když je pravda, že než vyberu jednu fotografii, s níž jsem spokojený, pořídím jich tisíce.

Zůstal jste u klasického filmu, nebo jste jako mnozí přešel k digitální technice?

Začínal jsem samozřejmě mokrou cestou a filmy a fotky si vyvolával sám. Černobílé, na ty barevné by bylo třeba rozšířit fotokomoru a na to tehdy nebyly peníze. Dnes používám digitální zrcadlovku Canon se střední velikostí snímacího čipu a k tomu mám sadu objektivů od širokoúhlého rybího oka až po teleobjektiv.

Co fotografujete nejraději?

Hlavně přírodu, mám rád protisvětlo a snažím se zachytit onu atmosféru okamžiku. Fotím potůčky, vodopádky, mechy, ale když narazím na nějaký hrad nebo zajímavé stavení, zaznamenám ho taky.  

Jde některý z potomků ve vašich šlépějích?

Ne, nejde. Syn je fyzioterapeut a dcera je nyní na mateřské dovolené.  

Prozradíte, jaký návrhem se nyní zabýváte?

Je to medaile královny Elišky Rejčky, která byla jak českou, tak i polskou královnou. Předtím jsem se účastnil soutěže na Karla Zemana, která dopadla vcelku dobře. Skončil jsem sice čtvrtý, ale jelikož jsem dlouho nesoutěžil a znovu se do toho pustil, tak jsem šťastný jako blecha.


Přehled dostupných ražeb nesoucích rukopis Vladimíra Oppla

Vznik ČSR - 1 Oz Měď b.k. 20,17 €
Ty a Já Au proof 1 937,75 €
Ty a Já Ag proof 72,15 €
Ty a Já Malá Au proof 482,62 €
T. G. Masaryk Ag 1 Oz b.k. 45,11 €
Svatováclavský chorál zlato Proof 3 829,43 €
Svatováclavský chorál stříbro Proof 193,53 €
Sv. Václav na koni - zlato Proof 3 829,43 €
Sv. Václav na koni - 1 Oz Ag Proof 118,84 €
Sv. Václav na koni - 1 kg Ag b.k. 3 829,43 €
Stříbrný medailon k narození dítěte 2015 - 28 mm 72,15 €
Strieborný medailon k narodeniu dieťaťa 2020 - 28 mm 72,15 €
Slovenský dvojkříž - jubilejní dukát 458,37 €
Slezská orlice - jubilejní dukát 458,37 €
Sada zlatého dukátu a stříbrného odražku Prašná brána - proof 482,62 €
Sada zlatého dukátu a stříbrného odražku NM IV. Karlštejn - proof 482,62 €
Sada zlatého dukátu a stříbrného odražku NM III. Císař a král - proof 482,62 €
Sada zlatého dukátu a stříbrného odražku NM II. Královská pečeť - proof 482,62 €
Sada zlatého dukátu a stříbrného odražku Menší Město pražské - proof 482,62 €
Sada zlatého dukátu a stříbrného odražku Jezulátko - proof 482,62 €
Sada zlatého dukátu a stříbrného odražku Ikona sv. Václava - proof 434,11 €
Sada zlatého dukátu a stříbrného odražku Gustav Klimt - proof 482,62 €
Sada zlatého dukátu a stříbrného odražku Dušan Samuel Jurkovič - proof 482,62 €
Proof - Pražské dukáty - 5 dukát - Prašná brána Au 1 913,50 €
Proof - Pražské dukáty - 5 dukát - Prašná brána Ag 80,44 €
Proof - Pražské dukáty - 10 dukát - Staroměstský orloj Au 3 806,39 €
Proof - Pražské dukáty - 10 dukát - Staroměstský orloj Ag 150,36 €
Pražské Jezulátko Ag 1 Oz b.k. 45,11 €
Pražské jezulátko - zlato Proof 3 829,43 €
Pražské jezulátko - stříbro Proof 125,63 €
Osobnosti První republiky - Vavro Šrobár - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - T. G. Masaryk - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - Přemysl Šámal - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - Milan Rastislav Štefánik - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - Karel Kramář - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - Karel Čapek - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - Jiří Stříbrný - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - Jaroslav Preiss - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - František Soukup - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - Edvard Beneš - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - Antonín Švehla - proof 628,13 €
Osobnosti První republiky - Alois Rašín - proof 628,13 €
Nejkrásnější medailon IV. Karlštejn - 1 kg Au b.k. 121 220,70 €
Nejkrásnější medailon IV. Karlštejn - 1 kg Ag Proof-like 2 860,55 €
Nejkrásnější medailon IV. - Karlštejn zlato Proof 3 829,43 €
Nejkrásnější medailon IV. - Karlštejn Ag Proof 80,44 €
Nejkrásnější medailon IV. - Karlštejn 50 mm Ag Proof 242,04 €
Nejkrásnější medailon III. Císař a král - 50 mm Ag Proof 242,04 €
Nejkrásnější medailon III. Císař a král - 1 kg Au b.k. 121 220,70 €
Nejkrásnější medailon III. Císař a král - 1 kg Ag Proof-like 2 860,55 €
Nejkrásnější medailon III. - Císař a král zlato Proof 3 829,43 €
Nejkrásnější medailon III. - Císař a král Ag Proof 80,44 €
Nejkrásnější medailon II. Královská pečeť - 1 kg Au b.k. 121 220,70 €
Nejkrásnější medailon II. Královská pečeť - 1 kg Ag Proof-like 2 860,55 €
Nejkrásnější medailon II. - Královská pečeť zlato Proof 3 829,43 €
Nejkrásnější medailon II. - Královská pečeť Ag Proof 80,44 €
Nejkrásnější medailon II. - Královská pečeť - 50 mm Ag Proof 242,04 €
Nejkrásnější medailon I. Nové Město pražské - 50 mm Ag Proof 242,04 €
Nejkrásnější medailon I. Nové Město pražské - 1 kg Au b.k. 121 220,70 €
Nejkrásnější medailon I. Nové Město pražské - 1 kg Ag Proof-like 2 860,55 €
Nejkrásnější medailon - Nové Město pražské Ag b.k. 80,44 €
Moravská orlice - jubilejní dukát 458,37 €
M. R. Štefánik Ag 1 Oz b.k. 45,11 €
Ludvík IX. Francouzský - 800. výročí narození zlato b.k. 1 937,75 €
Ludvík IX. Francouzský - 800. výročí narození stříbro patina 86,82 €
Lev a Orlice - zlato 1/2 Oz Proof 1 879,55 €
Lev a Orlice - zlato 1 Oz Proof 3 369,85 €
Lev a Orlice - stříbro malá Proof 72,71 €
Lev a Orlice - stříbro 1 Oz Proof 100,65 €
Lev a Orlice - Měď 1 Oz b.k. 20,17 €
Historie českého národa - Svatý Václav - 50 mm Ag Proof 193,53 €
Historie českého národa - sada medailí Ag Proof 677,12 €
Historie českého národa - Přemysl Oráč - 50 mm Ag Proof 193,53 €
Historie českého národa - Praotec Čech - 50 mm Ag Proof 193,53 €
Historie českého národa - Kněžna Libuše - 50 mm Ag Proof 193,53 €
Gustav Klimt - zlato Proof 1 937,75 €
Gottlieb Daimler - 180. výročí narození zlato b.k. 1 937,75 €
Gottlieb Daimler - 180. výročí narození stříbro patina 86,82 €
Giuseppe Arcimboldo - zlato Proof 3 829,43 €
Giuseppe Arcimboldo - stříbro Proof 80,44 €
Giuseppe Arcimboldo - 1 Oz Měď b.k. 20,17 €
Dušan Samuel Jurkovič ( 60. let od jeho úmrtí ) - stříbro Proof 80,44 €
Dušan Samuel Jurkovič ( 60. let od jeho úmrtí ) - 1 Oz b.k. Měď 20,17 €
Dušan Samuel Jurkovič - zlatá Proof 3 829,43 €
Český lev - jubilejní dukát 458,37 €
České dukáty - Svatý Václav 3 829,43 €
České dukáty - Přemysl Oráč 1 937,75 €
České dukáty - Kněžna Libuše 797,90 €
Codex Gigas - sada zlatých medailí - Proof 5 473,73 €
Codex Gigas - sada stříbrných medailí - Proof 237,19 €
Codex Gigas Ag 1 Oz b.k. 45,11 €
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna - 430.výročí narození Au b.k. 1 937,75 €
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna - 430.výročí narození Ag patina 100,65 €
A.Stradivari - 275. výročí úmrtí Ag b.k. 112,77 €
90. výročí vzniku ČSR - zlato Proof 3 829,43 €
90. výročí vzniku ČSR - stříbro 1 Oz Proof 80,44 €
750 let od založení Menšího Města pražského Přemyslem Otakarem II. - stříbro Proof 80,44 €
750 let od založení Menšího Města pražského Přemyslem Otakarem II. - stříbro b.k. 45,11 €
750 let od založení Menšího Města pražského Přemyslem Otakarem II. - Proof 3 829,43 €
70 let od úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka - zlato Proof 3 829,43 €
70 let od úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka - stříbro Proof 80,44 €
400 let od narození Václava Hollara a 330 let od jeho úmrtí. - zlatá 1 Oz - Proof 3 829,43 €
400 let od narození Václava Hollara a 330 let od jeho úmrtí Ag Proof 80,44 €
2013 - Proof - Svatováclavské dukáty - sada Au 8 478,58 €
2013 - Proof - Svatováclavské dukáty - sada Ag 380,76 €
2013 - Proof - Svatováclavské dukáty - 5 dukát Au 2 519,81 €
2013 - Proof - Svatováclavské dukáty - 5 dukát Ag 57,96 €
2013 - Proof - Svatováclavské dukáty - 2 dukát Au 1 181,08 €
2013 - Proof - Svatováclavské dukáty - 2 dukát Ag 50,93 €
2013 - Proof - Svatováclavské dukáty - 10 dukát Au 4 508,49 €
2013 - Proof - Svatováclavské dukáty - 10 dukát Ag 150,36 €
2013 - Dukát k narození dítěte 482,62 €
2013 - Dukát k narodeniu dieťaťa 482,62 €
2013 - b.k. - Svatováclavský dukát - 1 dukát Au číslovaný 4 167,74 €
2009 - b.k.- Svatováclavské dukáty - 1 dukát Au 679,06 €
1100. výročí narození sv. Václava - zlatá 1 Oz Proof 3 829,43 €
1100. výročí narození sv. Václava - stříbro 1Oz Proof 80,44 €
1100. výročí narození sv. Václava - 1 Oz Měď b.k. 20,17 €
100. výročí vzniku ČSR - M. R. Štefánik - proof 434,11 €
ZLATÉ MINCE SOUČÁSTÍ ČESKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Stránky Zlatemince.cz byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní informační zdroj. Cílem jeho digitalizace Národní knihovnou je, aby byl uchován do budoucna a stal se součástí kulturního dědictví českého národa. Proto je obsah stránek Zlatemince.cz archivován několikrát ročně. Archivní záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

České mince a v Čechách vyráběné medaile jsou dokladem kulturní a technické vyspělosti národa. Jsou nositeli ideálů své epochy a dobovým poselstvím budoucím generacím.

České mince
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
www.Slovenske-mince.sk - Investičné zlato za najnižšiu cenu na Slovensku. Zlaté mince. Švajčiarske zlaté zliatky. Strieborné mince. Švajčiarske strieborné zliatky. Limitované razby a medaily Pražskej mincovne, Českej mincovne a Mincovne Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numizmatika. Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania textov a fotografií je bez písomného súhlasu zakázané. Fotografie sú chránené autorským zákonom.

REŠPEKTUJEME VAŠE SÚKROMIE.

Tieto stránky upravujeme pre vaše individuálne požiadavky pomocou cookies. Sú bezpečné, bezplatné a umožňujú nám 'ladiť' tieto stránky a ponúkať v zľave tovar podľa vašich osobných preferencií. Na ich použitie je vyžadovaný váš súhlas. Viac podrobností sa dozviete na stránke cookies ...