E-shopSvatoanežské dukáty

Anežka Přemyslovna, zvaná Česká se narodila kolem roku 1211 jako česká princezna, pravděpodobně nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské. Patřila k nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie Přemyslovců. Působila jako řeholnice – abatyše kláštera Na Františku a byla také výraznou osobností politického, kulturního a společenského života. Roku 1237 se Anežka neúspěšně pokusila o ustavení vlastního řádu, založeného na přísném dodržování řádových regulí františkánského řádu. V roce 1238 se postavení abatyše i titulu vzdala, úřad zůstal neobsazen až do její smrti. Po zbytek života pečovala o chudé, nemocné a ty, kteří potřebovali pomoc. Anežka se dožila úctyhodných 71 let. Její pravomoci v klášteře Na Františku po ní převzala její praneteř Kunhuta. Legendy o Anežce Přemyslovně, proslulé vzdělaností, dobročinností, milosrdenstvím i zájmem o státní reprezentaci královské dynastie, se začaly tradovat vzápětí po její smrti. Teprve roku 1874 byla Anežka z podnětu pražského arcibiskupa a kardinála Bedřicha Josefa Schwarzenberga papežem Piem IX. prohlášena za blahoslavenou. Po dalším úsilí ji 12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. svatořečil.

2

2023 - Proof -Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 461 €
2023 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Au 6 978 €
2023 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Ag 381 €
2023 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 914 €
2023 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 119 €
2023 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 988 €
2023 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 50 €
2023 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 808 €
2023 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 240 €
2023 - Proof - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2023 - patina - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2023 - patina - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 43 €
2023 - patina - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2023 - patina - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2023 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 866 €
2023 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2023 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 932 €
2023 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 43 €
2023 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 759 €
2023 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2023 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 456 €
2023 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2022 - Proof -Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 461 €
2022 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Au 6 978 €
2022 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Ag 381 €
2022 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 914 €
2022 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 119 €
2022 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 988 €
2022 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 50 €
2022 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 808 €
2022 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 240 €
2022 - Proof - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2022 - patina - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2022 - patina - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 43 €
2022 - patina - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2022 - patina - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2022 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 866 €
2022 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2022 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 932 €
2022 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 43 €
2022 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 759 €
2022 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2022 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 456 €
2022 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2021 - Proof -Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 461 €
2021 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Au 6 978 €
2021 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Ag 381 €
2021 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 914 €
2021 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 119 €
2021 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 988 €
2021 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 50 €
2021 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 808 €
2021 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 240 €
2021 - Proof - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2021 - patina - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2021 - patina - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 43 €
2021 - patina - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2021 - patina - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2021 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 866 €
2021 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2021 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 932 €
2021 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 43 €
2021 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 759 €
2021 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2021 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 456 €
2021 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2020 - Proof -Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 461 €
2020 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Au 6 978 €
2020 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Ag 381 €
2020 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 914 €
2020 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 119 €
2020 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 988 €
2020 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 46 €
2020 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 808 €
2020 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 240 €
2020 - Proof - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2020 - patina - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2020 - patina - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 41 €
2020 - patina - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2020 - patina - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2020 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 866 €
2020 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2020 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 872 €
2020 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 41 €
2020 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 759 €
2020 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2020 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 456 €
2020 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2019 - Proof -Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 461 €
2019 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Au 6 978 €
2019 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Ag 381 €
2019 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 914 €
2019 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 119 €
2019 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 988 €
2019 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 46 €
2019 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 808 €
2019 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 240 €
2019 - Proof - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2019 - patina - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2019 - patina - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 41 €
2019 - patina - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2019 - patina - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2019 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 866 €
2019 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2019 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 872 €
2019 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 41 €
2019 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 759 €
2019 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2019 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 456 €
2019 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2018 - Proof -Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 461 €
2018 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Au 7 218 €
2018 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Ag 381 €
2018 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 914 €
2018 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 119 €
2018 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 988 €
2018 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 46 €
2018 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 808 €
2018 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 240 €
2018 - Proof - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2018 - patina - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2018 - patina - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 41 €
2018 - patina - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2018 - patina - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2018 - b.k. -Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 872 €
2018 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 866 €
2018 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2018 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 41 €
2018 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 759 €
2018 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2018 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 456 €
2018 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2017 - Proof -Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 461 €
2017 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Au 7 519 €
2017 - Proof - Svatoanežské dukáty - sada Ag 381 €
2017 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 914 €
2017 - Proof - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 119 €
2017 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 988 €
2017 - Proof - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 46 €
2017 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 808 €
2017 - Proof - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 240 €
2017 - Proof - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2017 - patina - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2017 - patina - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 41 €
2017 - patina - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2017 - patina - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
2017 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Au 1 866 €
2017 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 5 dukát Ag 114 €
2017 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Au 872 €
2017 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 2 dukát Ag 41 €
2017 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Au 3 759 €
2017 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 10 dukát Ag 235 €
2017 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Au 456 €
2017 - b.k. - Svatoanežské dukáty - 1 dukát Ag 48 €
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

POKLADY LATINSKÉ AMERIKY (2)
República Federal de Centroaméricaa Kostarika 1841–65

Španělské državy v Americe byly tvořeny dvěma místokrálovstvími. V Severní a Střední Americe to bylo Nové Španělsko a v Jižní Americe místokrálovství Peru. Z něho se roku 1717 vyčlenilo třetí místokrálovství Nová Granada rozkládající se na území dnešního Ekvádoru, Kolumbie, Panamy, Venezuely, severovýchodní části Peru, západní části Guyany a severní části Brazílie. 1776 pak přibylo čtvrté místokrálovství La Plata se sídlem v Buenos Aires jehož součástí byla území Argentiny, Uruguaye, Paraguaye a Bolívie.Španělsko oslabené napoleonskými válkami začalo postupně ztrácet kontrolu nad svým zámořským impériem. V roce 1821 skončila jedenáct let trvající mexická válka za nezávislost a Místokrálovství Nové Španělsko se stalo Mexickým císařstvím. Spolu s Mexikem získaly nezávislost i země Střední Ameriky, které se v roce 1824 spojily ve federaci República Federal de Centroamérica. Zlaté a stříbrné mince federace se sluncem nad horami a stromem Ceiba byly raženy ještě deset let po jejím rozpadu a byly často kontramarkovány Kostarikou která tak řešila nedostatek vlastních mincí v oběhu.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2019.HERALDIKA NA MINCÍCH A MEDAILÍCH (14) Historizmus – nostalgie a bezradnost
Vyčerpaný empír dožíval v novostavbách úředních objektů. Tam, alespoň podle mínění estétů, bylo v polovině 19. století jeho místo.

V minulosti, v okamžiku zralém pro slohovou proměnu, byl vždy k dispozici nový sloh, který se už nějaký čas snažil vytlačit ten starý. Tentokrát ale žádný nebyl na obzoru. „co bude dál?“, ptali se ti, kteří chtěli být kultivovaní a zároveň moderní.

Kníže Metternich se lehce uklonil. Tvář zkušeného diplomata neprozradila jakékoli pocity. Císař mu právě oznámil, že už nadále nebude potřebovat jeho služeb. Vše podstatné bylo řečeno, audience skončila. Toho březnového dne roku 1848 odcházela se všemocným kancléřem celá epocha. Když pak kníže sledoval z okna kočáru dozadu ubíhající vídeňské ulice, neušly mu nenávistné pohledy a zaťaté pěsti. Od samého začátku převratného roku 1848 následovaly v rychlém sledu revoluce v Itálii, Francii, Německu a nakonec i v Rakousku. Jejich iniciátorkou a hlavní silou byla liberální buržoazie, požadující konstituční stát a demokracii. Politicky aktivní obyvatelé českých zemí tyto požadavky sdíleli, ale jejich provedení komplikovaly národnostní rozpory a různý stupeň vývoje národů monarchie.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 5/2016.

DALŠÍ ČLÁNKY VÍCE O ČASOPISU
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
www.Slovenske-mince.sk - Investičné zlato za najnižšiu cenu na Slovensku. Zlaté mince. Švajčiarske zlaté zliatky. Strieborné mince. Švajčiarske strieborné zliatky. Limitované razby a medaily Pražskej mincovne, Českej mincovne a Mincovne Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numizmatika. Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania textov a fotografií je bez písomného súhlasu zakázané. Fotografie sú chránené autorským zákonom.

REŠPEKTUJEME VAŠE SÚKROMIE.

Tieto stránky upravujeme pre vaše individuálne požiadavky pomocou cookies. Sú bezpečné, bezplatné a umožňujú nám 'ladiť' tieto stránky a ponúkať v zľave tovar podľa vašich osobných preferencií. Na ich použitie je vyžadovaný váš súhlas. Viac podrobností sa dozviete na stránke cookies ...